vegetárius keresztények

A kereszténység két évezrede alatt számos kisebb-nagyobb közösség, szent étkezett vegetáriusan. Sokak szerint az Úr Jézus is vegetárius volt. Hiszen Az, Aki eljött a Földre, hogy életét adja értünk megehette volna az állatokat?

HozzászólásSzerző: Attila » 2009. okt. 11., vas. 19:42

timcu írta:Nawesh!
Keresztény vagy és vegetáriánus? És milyen társaságba jársz? Mert nekem mostanában gondot okoz a húsevő keresztények jelenléte. Nehezen tudom elfogadni őket sajnos, mert számomra a kereszténység egyenlő lenne a hús-és erőszakmentes élettel.
A kérdés a többiekhez is szól!

További szép napot!

timcu


Kedves Timcu!

Nekem is gondot okozott a húsevő társaság,főleg a gyerekkori barátaim,akikkel,mindennapi kapcsolatban álltam! Eleinte nem volt probléma,de később miután szellemi útra léptem,egyre kellemetlenebb volt.Zavart a viselkedésük,gondolatmenetük,életszemléletük,filozófiájuk is.
Mára már teljesen megszűnt velük a kapcsolatom!

Üdv Attila
Avatar
Attila
Újonc
 
Hsz: 6
Csatlakozott: 2009. okt. 11., vas. 0:00
Tartózkodási hely: Monorierdő


Mit mond a Biblia a helyes táplálkozásról?

HozzászólásSzerző: Boldogsag » 2011. feb. 7., hétf. 0:25

I-rész – (forrás:Reisinger János)

Talán különösnek tűnik, hogyan is kapcsolható össze a Biblia és a táplálkozás, miért is beszélhetünk együttesen erkölcsi tanításokról és testi szükségleteinkről. Vajon nem mesterkélt-e a párosítás, amelyet e könyv címe kifejez? Inkább tartani kell tőle mint valami reklámfogástól, vagy komolyan venni – nagyon is komolyan veendő igazságként?

E bevezető sorok az utóbbi állásfoglalás megerősítésére születtek. Arról szeretnénk szólni, mennyire messzemenő Isten gondviselése, ha kinyilatkoztatásában az ember leghétköznapibb, legapróbbnak látszó dolgaival is törődik. Sokat szenvedünk csupán a mindennapi valóság testünkre gyakorolt hatása miatt is: kifáradás, kedvetlenség, betegségek nehezülnek életünkre, egyre nyomasztóbban. Nehézségek, amelyek oka hatvan-nyolcvan százalékban a helytelen életmód és táplálkozás. S lehet, hogy már tudjuk is ezt, és az orvosi felügyelet mellett keressük a természetgyógyászat és a keleti vallások segítségét – de alig ismerjük, mit tanít a Biblia az egészséges táplálkozásról, s miként alakíthatjuk át ezáltal étkezési és konyhakultúránkat.

Lássuk először tehát, mi is az alapja annak, hogy a lelki-szellemi üzenetben helyet kaptak a testünkre, életmódunkra vonatkozó törvények is. Miért idézhetünk ezekből és más bibliai történetekből is bőséggel e kötet előszavában?

A bibliai emberkép: test és lélek egysége

A Biblia sehol nem szól arról, hogy fizikai és lelki tevékenységeink egymástól függetlenek lennének. Éppen azt tanítja, hogy az ember azáltal ember, hogy egységet képez benne test és lélek. Elválaszthatatlanok egymástól. Ahogyan nincsen lélek nélküli test, nem létezhet test nélküli lélek sem. Hétköznapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy a testi fáradtság lelki elgyengülést von maga után, a lelki keserűségnek pedig fizikai hatásai is vannak. Egymásra hat a kettő, és sehol nem olvashatunk a Szentírásban a test lebecsüléséről vagy megvetéséről – ez nem bibliai, hanem tőle függetlenül kialakult vallástörténeti fejlemény. Az Újszövetségben használatos „test” szónak gyakran átvitt jelentése van, ugyanis a bűneset után megromlott emberi természetet jelöli, amelybe tehát a lelki funkciók is beletartoznak. Pál apostol azért él gyakran e kifejezéssel, mert emberi mivoltunk gyengesége, erőtlensége a külső megjelenésen, a „test”-en mutatkozik meg.

A Biblia szerint nagyon fontos a test ápolása – ezt mutatják az egészségügyi, higiéniai és a nemi életre vonatkozó törvények, legfőként Mózes könyveiben és Pál apostol leveleiben. Hogy mennyire alapvető, mit eszünk és iszunk, azt bizonyítják a táplálkozási törvények, Mózes I. könyve 1. fejezetétől, vagyis a Biblia legelejétől fogva. Csupán egyetlen döntő és egész témakörünket megvilágító kijelentésre hadd hivatkozzunk: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg…” – írja Pál apostol (Korinthusiakhoz írt első levél, 6:19-20).

Induljunk ki ebből a tömör, de igen jelentőségteljes Biblia-versből. Először is arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy nem a lelket nevezi „a Szentlélek templomának”. Ezzel mintegy azt mondja: Isten együtt akar működni, „lakozni” az emberrel, de ezt csak azokkal teheti, akik szent és drága kincsként őrzik testüket. Ennek hangsúlyozására, az addigi bibliai elvek megerősítésére azért volt szükség, mert már az őskeresztény korban felléptek olyan tanítók – mint például a Jelenések könyve által említett nikolaiták -, akik azt hirdették, hogy a „test cselekedetei nem szennyezik be a lélek tisztaságát”. Az ilyen tanítások és a nyomukban járó tettek, amelyekről Pál apostol a korinthusiaknak is beszélt, „gyűlöletesek” Krisztus szemében (Jelenések könyve, 2:6, 15). A későbbi, középkorban megerősödő egyházi gondolkodásra, amely mereven szétválasztotta a lelket és a testet, egyértelműen ez lett a jellemző, s a vallásos gondolkodás azóta is rejtett nikolaitizmust követ.

Pál apostol arra is emlékeztet, hogy testünk azért nagy érték, mert Jézus Krisztus élete feláldozásával mentette azt meg a végleges megsemmisüléstől. Nagy árat adott Isten azért, hogy a bűn, az élet pusztítása ellenére is élhessünk és megváltozni tanuljunk. Jézus Krisztus emberré, „test”-té lett, hogy a bűn legyőzésére tanítson, és bűneink büntetését magára vegye. Aki megismerte és elfogadta a maga számára Krisztus áldozatát, méltatlannak kell hogy tartsa testének rongálását, mert ezzel az Ő tulajdonát károsítja meg.

Fájdalmas tény, hogy Pál apostolnak így kellett bevezetnie gondolatmenetét: „Avagy nem tudjátok-e?…” Megint szem elől tévesztettétek? Újra elfelejtkeztetek róla, hogy a testetek is megszentelt legyen? Mennyire igaz ma is ez, magukat kereszténynek valló közösségekre és sok-sok magát vallásosnak tartó emberre. Úgy vélik, a Biblia, az evangélium csupán arra való, hogy kellemes belső érzést, a hit tudatát adja, s talán soha nem is hallottak róla, milyen erő van az élő hitben, amely az isteni életelveket testileg-lelkileg képes megvalósítani. Az élő bibliai hit erkölcsi tartást, de testi kiegyensúlyozottságot, egészséget, frissességet, segítő- és munkakészséget is eredményez, ezek által ad valódi boldogságot.

Folyt.köv….
Avatar
Boldogsag
Grafomán
 
Hsz: 1064
Csatlakozott: 2005. ápr. 21., csüt. 0:00

Re: vegetárius keresztények

HozzászólásSzerző: nawesh » 2011. feb. 7., hétf. 0:25

A vegetárius évfordulók sorozatban a következő keresztény vegetáriusokról emlékeztünk meg: január 14-én Albert Schweitzerről, január 15-én martin Luther Kingről és remete Szent Pálról
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

Re: vegetárius keresztények

HozzászólásSzerző: nawesh » 2011. feb. 7., hétf. 0:26

Keresztény vegetáriusok – január 17 – Remete Szent Antal

Sokan úgy gondolják, a vegetárius életmód távol áll a kereszténységtől, hiszen Jézus is evett húst. Követői miért ne tennék ugyanezt?

Egyrészt (bár ez nem jelen írás témája) egyáltalán nem vagyunk arról meggyőződve, hogy az Úr Jézus húst evett volna, az elmúlt két évezred alatt számos keresztény volt, aki nem evett húst. Így az ún. egyiptomi remeték sem, akik közül január 17-én Remete Szent Antalról emlékezünk meg, lévén ma van az ünnepe.

Remete Szent Antal az egyiptomi sivatagban éldegélt és már megélte a 90 esztendőt, amikor azt hallotta, hogy van egy őnála is idősebb remete. Elment hát és megkereste Pált, akit ma Remete Szent Pálként tisztelünk.

Az Érdy kódex így ír kettejük találkozásáról:

„Ottan azért, mint egymást láták, egymást megölelék és apolhaták (ápolgaták) nagy isteni szent szeretettel. És mikoron Úr Istennek hálát attanak vóna, leülének, és monda Szent Pál Szent Antalnak: “Íme, kit nagy fáraccsággal kerestél, ez megrotadandó testnek vénségét, az te vénséged el temeti. Íme, látod ez embert, ki hamar porrá lészen.” És mikoron ott édesdeden beszéllelének, azonkezben jeve egy holló hozzájok, és egy egész cipót hoza őnekik, és el méne. Ez kedég vala Istennek angyala. És monda Szent Pál: “Íme, én szerelmes atyámfia, az Úr Isten ebédet kildett minekünk. Íme, mely kegyes és irgalmas az Úr Isten: immáran hatvan esztendei vagyon, mi últa mindenkoron fél-fél cipót érdemlettem. De, íme, az te jeveteledre megketteztette Úr Isten az eledelt.” Azért hálát adván Úr Istennek azon leülének az kút vizének felette, és veteködés lén közötök, ki szegné meg az kinyeret. Szent Pál kényszeríti vala Szent Antalt, mondván: mert Úr Isten ő érette tette vóna az csodát. Szent Antal kedég viszon ellen, mert miért nagyobb és vénebb vóna, őneki kellene megszegni. Mikoron mind kettőnek kezébe vóna az cipó, ottan hason ketté valék, és kinek mind egy rész juta benne.”

Krisztus után 251-ben született keresztény családban. Az evangéliumok tanításának hatására elhagyta a gazdagságot és remetének állt. Talán húsz esztendős lehetett ekkoriban. Az évtizedek során sokan csatlakoztak hozzá és egész remetetelep alakult ki. 356-ban hunyt el, 105 esztendősen. Ünnepe január 17-én van.

Sírját 561-ben megtalálták és a mai Franciaország területére vitték maradványait. Remete Szent Antalt tisztelik a római katolikus egyházban, a szír és a kopt egyházakban is. A kopt remeték Szent Antal fiainak nevezik magukat.

Remete Szent Antal a háziállatok védőszentje. A középkorban az orbáncot, (baktérium okozta bőrgyulladás az állatokon) Szent Antal tüzének hívták. A bukovinai székelyek ráolvasással, archaikus imádságokkal próbálták gyógyítani.

Topolyán (Délvidék) úgy hitték, ha három Antal nevű ember áll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt, akkor leveszik az orbáncos betegrõl a tüzet. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiszolással.

Remete Szent Antal ünnepén Olaszország és Németország egyes vidékein megszentelték a háziállatokat, az istállókat. A középkort követően Magyarországon feledésbe ment e szokás és később Páduai Szent Antal ünnepén éledt újjá.

Talán Szent Antal sem gondolta volna, milyen méltánytalanul bánik az emberiség a háziállatokkal. A háziállatok védőszentjének ünnepén szeretném a kedves olvasó figyelmébe ajánlani a vegánforradalom.hu honlapot, ahol található egy számláló is.
Amikor megnyitjuk az oldalt, elkezdenek pörögni a számok: http://veganforradalom.info/

megtudhatjuk, míg böngésszük az oldalt, mennyi

birka, bivaly, csirke, disznó, kacsa, kecske, ló, marha, pulyka és teve …
… szenvedett erőszakos halált világszerte a hús-, tej- és tojásfogyasztásunk következtében. Éves szinten ez több mint 56 milliárd állat, és ez a szám nem tartalmazza a nagyjából még ugyanennyi halat és más tengeri élőlényt.

Nawesh
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

Előző

Vissza: keresztény vegetáriusok

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég