Ökoidézetek, avagy az élet sója

Hulladékprobléma, környezetvédelmi akciók, környezetszennyezés

Ökoidézetek, avagy az élet sója

HozzászólásSzerző: nawesh » 2011. okt. 29., szomb. 13:44

Dátum: 2006. december 31. vasárnap, 03:36 Küldte: nawesh

Eljött hát az esztendő utolsó napja. Valami nagyon szépet, vagy vidámat kellene írni. Mert Szilveszter van…

Engedtessék meg, kedves veg.hu olvasó (vajon mennyien olvasnak az év utolsó, vagy első napján veg.hu-t?), hogy ezen utolsó napon más tollaival ékeskedjem. Az év során, netes barangolásaim közepette találtam egy oldalt: http://www.okotabor.hu/okoidezetek.html


Ahol sok-sok olyan idézetet olvashattam, mellyel azonosulni tudok, mellyel – azt hiszem – a legtöbb veg-hu olvasó azonosulni tud. Felfoghatjuk az alábbi idézeteket a következő évre inspiráló gondolatoknak (annak szántam), vagy közhelygyűjteménynek…


Akinek füle van, hallja meg…


"Ami összeköt bennünket, az sokkal fontosabb annál, mint ami elválaszt."
H. Skolimowski

"A bölcs a lét minden területével harmóniában él, ezért világa minden világok legjobbika."
buddhista mondás

"Egyszerû élet, magasrendû gondolkodás!"
Bhativédanta Swámi Prabhupáda

"Sose kételkedjünk benne, hogy egy gondolkodó, elkötelezett emberekbõl álló kis csoport meg tudja változtatni a világot. Valójában csak õk tudják megváltoztatni."
Margaret Mead (Nawesh – ez rólunk „veg.hu-sokról” szól?)

"A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön."
Irokéz közmondás

"Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban, ahogyan az állatokkal bánik."
Mahatma Gandhi (Nawesh – Ghandi klasszikus modules.php?name=News&file=article&sid=1018 )

"Világunk ünneptelenné üresedett. Egyformaságot, lélektelen-élettelen gépzörgést, szakadt eget, bemocskolt levegõt, földet és vizet adnak át egymásnak a nemzedékek. Szétmorzsolódott a család, a nemzetség, nincs immár nemzet és nép, csupán szükségsatuzta tömeg..."
Molnár V. József

"Az etika felelõsség mindenért ami él."
Albert Schweitzer

"Ha szegény országba jársz ne igyál vizet, ha gazdag országba jársz ne végy levegõt!"
Bogár László, közgazdász

"Ha pedig Magyarországon jársz ne igyál vizet és ne vegyél levegõt. "
Pemeskéri Néter

"Média: különleges hatékonyságú neutron fegyver, életben hagyja a házakat, az "életet", de megöli a lelket. "
Baji Lázár Imre

"A tavak és folyók fenntartanak bennünket; ott csörgedeznek a föld vénáiban és a miénkben is. De ügyelnünk kell arra, hogy ne szennyezzük el õket, nem gondolva a jövõvel."
Al Gore

"Korunk embere válaszúthoz érkezett. Vagy továbbra is a vak fogyasztói lét foglya marad, kiszolgáltatva az új technológiák és az anyagi javak… felhalmozásának, vagy pedig keresi és megtalálja a lélek felelõsségéhez vezetõ utat…"
Tarkovszkij

"A Föld képes kielégíteni mindenki igényeit, de nem képes kielégíteni mindenki mohóságát."
Gandhi

"Nem a Föld sérülékeny, hanem mi, tevékenységünkel nem pusztíthatjuk el a természetet. De magunkat annál inkább."
James Lovelock

"Az emberek elutaznak, hogy megcsodálják a hegycsúcsokat, a tenger hatalmas hullámait, a folyók hosszú folyását, az óceánok végtelen kiterjedését, a csillagok körkörös mozgását, és elmennek egymásmellett anélkül, hogy csodálnák egymást."
Szent Ágoston

"A változás lényege az élet minõségének értékelése az életszinvonal állandó növelése helyett."
Arne Naess

"Földünk békéje és túlélése, ahogy mindannyian tudjuk, éppen azon emberi tevékenységeink miatt kerül fenyegetett helyzetben, amelyek nélkülözik a humánus értékek melletti elkötelezettséget. A természet és forrásainak pusztítása a tudatlanság, a mohóság és a föld élõvilága iránti tiszteletlenség következménye… Földünk ritka élõlényei, állatai, növényei, rovarjai és még a mikroorganizmusok közül is jó néhányat egyáltalán nem fog ismerni a jövendõ nemzedék. Megvan a felelõsségünk és a képességünk. Lépnünk kell mielõtt késõ lesz."
Tendzin Gyáco, a XIV. Dalai Láma

"Meg kell tehát találnunk a módját, hogy olyan harmóniában éljünk, mint ezek a hagyományos közösségek, ugyanakkor teljes mértékben részesüljünk az új évezred hajnalán rendelkezésübkre álló anyagi lehetõségekbõl"
Tendzin Gyáco, a XIV. Dalai Láma

"Tégy egy kisgyermek kuckójába egy nyulat és egy almát. Ha a nyulat fogja megenni s az almával játszik, veszek neked egy új autót…"
Harvey Diamond

"A legmagasabb gyakorlat mindig az, ami a leghatásosabb, s nem szükségszerûen az, amit a "magasabbnak" sorolnak be. "
Tenzin Vangyal Rinpocse

"Ami Izraelnek az Olajfák hegye, a hinduknak a gangeszi szent völgy, az Erdélynek a Szent Anna tó."
Jókai Mór

"Nem mértéke az egészségnek, ha az ember jól alkalmazkodik egy mélységesen beteg társadalomhoz."
Krisnamurti

"Ha vége is lenne holnap a világnak, én ma mégis ültetnék egy almafa csemetét."
Luther Márton

"Minden tevékenységünk során érvényesülnie kell az összes élõ iránti tiszteletnek."
Buddha tanai

"A világ jellege nem az ellentétekben hanem a kölönbözõsségekben van."
Hamvas Béla

"Hol az Élet, mely életünkben elveszett?
Hol a bölcsesség, mely tudásunkban elveszett?
Hol a tudás, mely ismeretünkben elveszett?
T. S. Eliot: Kórusok a "sziklákból", Ferencz Gyõzõ fordítása

"Korunk embere válaszúthoz érkezett. Vagy továbbra is a vak fogyasztói lét foglya marad …, vagy pedig keresi és megtalálja a lélek felelõsségéhez vezetõ utat."
Tarkovszkij

"Ma inkánbb mint bármikor azelõtt, szükséges, hogy életünket az általános felelõsség tudata - a nemzeteknek minden más nemzetek iránti, az embernek minden más életforma iránti felelõsségének a tudata jellemezze."
Tenzin Gyatso, a XIV. dalai láma

"Az emberek elutaznak, hogy megcsodálják a hegycsúcsokat, a tenger hatalmas hullámait, a folyók hosszú folyását, az óceánok végtelen kterjedését, a csillagok körkörös mozgását, és elmennek egymás mellett anélkül, hogy csodálnák egymást."
Szent Ágoston

"A globális aggodalmaknak át kell lépnie a vallási és politikai különbségek felett,… anélkül, hogy eltûnnének különféle egyéniségeink… A különbözõsségünk a leggazdagabb és az élet számára a legfontosabb forrásunk. Nélküle egy jobb jövõ megteremtését szolgáló lehetõségünk erõsen csökkenne."
Tenzin Gyatso, a XIV. dalai láma

"Ahol mi létezik a földkerekségen, én mindennel tudjak beszélni, legyen az fû, fa, kõ, állat, víz, vér, vagy amihez én szólok, az énnekem felelni tudjon."
Magyar népmese

"Ne azért szeressük a világot, mert annak valami haszna van!"
Victor András

"Két hét alatt a Föld felszíne annyi napenergiát nyel el, mint amennyi a bolygó teljes ásványi energiatartaléka."
N. Georgescu-Roegen

"Az nagyon jó, ha valaki nem tesz rosszat. Az viszont nagyon rossz, ha nem tesz jót. "
Padre Alberto Hurtado

"Ha valaki mozdítani akar a világon, elõször magát kell megmozdítania"
Szokrátész

"Ami nem jó a méhrajnak, az a méhnek sem jó. "
Marcus Aurelius

"Egy kultúra elpusztításához nem kell könyveket égetni. Elég azt elérni, hogy az emberek ne olvassák többé õket. "
Ray Bradbury

"Végül is az élet értékét a más emberekkel kialakított kapcsolatok adják. "
Wilhelm Von Humboldt

"Egyszerû élet, magasrendû gondolkodás."
Srila Prabhupáda

"Tökéletesen semmivé kell lennem. Mert az ember nem üdvözülhet addig, amíg szabad akaratából a legutolsóvá nem lesz valamennyi teremtett testvérlény között."
Mahátma Gandhi

"Úgy tûnik, sokkal nehezebb legyõzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot."
Mahátma Gandhi

"Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élõlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét."
Mahátma Gandhi

"Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülõföldem talajától."
Mahátma Gandhi

"Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben."
Mahátma Gandhi

"... a jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük."
Mahátma Gandhi

"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettõl a meggyõzõdéstõl, mert a tapasztalás tanított meg reá."
Mahátma Gandhi

"Lehet, hogy nincsen Sátán, de hogy a tévét Õ találta fel, ahhoz nem férhet semmi kétség."
Karátson Gábor

"A médiafogyasztás és -használat egyre növekvõ szerepet játszik az ökológiai válságot elõidézõ fogyasztói rendszer fenntartásában, legitimálásában és globális terjesztésében."
- Sükösd Miklós

"Az emberiség történelme során most elsõ ízben vagyunk tanúi egy olyan világméretû válság kibontakozásának, amely mind a fejlett, mind a fejlõdõ országokat érinti, az ember környezetének válságáról van szó."
U Tahnt volt ENSZ fõtitkár

"Amikor a civilizált emberiség az õt körülvevõ és éltetõ természetet elvakult és vandál módon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát. Amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi, valószínûleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már késõ lesz."
Konrad Lorenz

"Az utóbbi 50 évben az Egyesült Államok több természeti kincset használt fel, mint az egész világ az emberiség teljes történelme alatt."
David Brower

"Mi értelme van annak, hogy házat építsünk, ha nincs egy elviselhetõ bolygó, amelyen felállíthatnánk?"
Henry David Thoreau

"A savas esõ semmit nem kímél. Azt, amit az ember évtizedek alatt épített fel és a természet évezredek alatt alakított ki, tönkreteheti, lerombolhatja néhány év alatt -- amely csupán egy pillanat a Föld történetében."
Don Hinrichen

"A Föld türelemre és szeretetre tanít minket;
A levegõtõl tanulhatjuk a mozgékonyságot és a szabadságot;
A tûz adja a meleget és a bátorságot;
Az ég tanítja az egyenlõséget és a szárnyaló gondolatokat"
A víztõl tanuljuk a tisztaságot és a becsületet.
Guru Granth Sahib

"Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset tud tenni."
Edmund Burke

"Hagyj mindig nagyobb rendet magad után, mint amit találtál."

S végezetül hadd köszönjek el a 2006-os esztendőtől és hadd köszöntsem a 2007-es esztendőt áldott mesterem szavaival: http://www.mandir.hu/masters.html#Swamiji

„A világbéke a te kezedben van..”

Boldog és Áldott Új esztendőt minden veg.hu olvasónak, és mindazoknak, akik fontosak Neked!

Nawesh
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged


Re: Ökoidézetek, avagy az élet sója

HozzászólásSzerző: soulkeeper1234 » 2016. máj. 7., szomb. 11:57

A víztõl tanuljuk a tisztaságot és a becsületet.
แทงบอลออนไลน์
soulkeeper1234
Néha írogat
 
Hsz: 31
Csatlakozott: 2015. szept. 16., szer. 10:48


Vissza: Környezetvédelem

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 5 vendég

cron